VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP V TOMTO INTERNETOVÉM OBCHODĚ
 
 1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 
Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží
vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními
podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné. 
 
2) OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB 
Nabízíme vám možnost nákupu přímo z Vašeho domova, kde můžete nakupovat nonstop.
Objednávat si můžete jednoduše a pohodlně pomocí telefonu, e-mailu, či písemně na naší adrese.
Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Rozměry, výkony,
kapacita a ostatní údaje uvedené na našich stránkách, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách
jsou údaji nezávaznými a vycházejícími z údajů výrobců. V případě nesrovnalostí Vás samozřejmě
budeme kontaktovat.
Zavazujeme se, že svým odběratelům budeme dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se
specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům
a nařízením platným na území České republiky a zároveň řádně vybavené českými návody k obsluze,
záručními listy a seznamy pozáručních servisních středisek je-li to pro daný druh zboží obvyklé.
Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných
údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní
smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží.  K uzavření kupní
smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím. V jednotlivých, zejména cenově
náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo k vzniku smlouvy potvrzením objednávky
nejlépe osobně nebo telefonicky a úhradu finanční zálohy kupujícím.

V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční
měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, máme právo objednávku
po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné
oprávnění si vyhrazujeme i v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede
na trh novou verzi produktu popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu.
Ceny jsou uvedeny včetně DPH i bez.
Ceník nevylučuje tvorbu cen dohodou s odběratelem. 
3) POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY 
Objednávka je přijata do 24 hodin, potvrzení objednávky vám zašleme e-mailem, o odeslání budete
taktéž informováni e-mailem. V případě nejasností Vás budeme samozřejmě kontaktovat. 
 
4) ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY – VRÁCENÍ ZBOŽÍ VE 14 DENNÍ LHŮTĚ 
Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém
obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu
odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik
druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží).
Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.
V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů,
kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla

objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Pozn.: Peníze je možné vrátit též v hotovosti
v sídle společnosti nebo na některé z provozoven.
Zásilku prosím zasílejte pouze doporučeně bez dobírky na adresu: Jaroslav Kučera , V Zahradách 475,
Moravská Nová Ves , 691 55
 
Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku
nemá zejména, v případě smluv:
o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím
lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v
takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli
podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí
na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s
jiným zbožím,
o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v
případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných
náhradních dílů,
o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není
možné vrátit,
o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich
původní obal,
o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v
určeném termínu,
uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím
výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel
před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od
smlouvy
  
5) PŘEVZETÍ ZÁSILKY 
Není-li zboží převzato kupujícím od prodávajícího do 1 měsíce od vytvoření objednávky a uhrazení, je
objednávka stornována a peníze zaslány zpět na účet kupujícího.
 
6) Dodací podmínky
DODACÍ PODMÍNKY V ČR 

Maximální hmotnost balíku činí 30 kg.
Objednané zboží vám zašleme v rámci společnosti Česká pošta, a.s.
  
Balíky Do ruky  přepravuje Česká pošta, a. s.:
Zboží uhradím bankovním převodem (platba předem), poštovné  89,-Kč
Zboží uhradím dobírkou (platba při převzetí zboží), poštovné 125,- Kč
 
Uloženka:
Maximální hmotnost balíku činí 20 kg.
Při platbě bankovním převodem předem je cena 48,- Kč
Při nákupu nad 2990 Kč je poštovné
Při platbě na dobírku je cena 78,- Kč
Při nákupu nad 1990 Kč se hradí pouze dobírka 30,- Kč
 
Bankovní spojení – číslo účtu: 267 782 136 / 0300
Zboží zasíláme ihned nebo do 2 pracovních dní .
Adresu vždy prosím překontrolujte a odesílejte pouze úplnou.
Pokud je Vámi objednané zboží vyprodané, budeme Vás informovat e-mailem.
7) BALNÉ A POŠTOVNÉ – SLOVENSKO 
Maximální hmotnost balíku činí 20 kg.
Uloženka: – Bratislava, Lenardova 1260
Při platbě bankovním převodem předem je cena 48,- Kč
Při nákupu nad 1990 Kč je poštovné ZDARMA
Při platbě na dobírku je cena 78,- Kč 
Při nákupu nad 1990 Kč se hradí pouze dobírka 30,- Kč
 
Uloženka SK – partnerská výdejní místa:
Při platbě bankovním převodem předem je cena 119,- Kč
Při nákupu nad 2990 Kč je poštovné ZDARMA
Při platbě na dobírku je cena 149,- Kč 
Při nákupu nad 1990 Kč se hradí pouze dobírka 30,- Kč

  
Způsob platby: bankovním převodem předem pro SK na slovenský účet (Česká spořitelna ): 
1902729233/ 0800
IBAN: CZ0800000000019 0272 9233
BIC kód/SWIFT: GIBACZPX
platby se uskutečňují pouze v Eurech
 
8) HOME CREDIT – aktuální obchodní podmínky ZDE   
 
9) DODACÍ LHŮTA 
Dodací lhůta je ihned, není-li uvedeno jinak. V případě, že některé zboží nebude skladem, budeme
Vás neprodleně kontaktovat. 
 
10) VÝMĚNA ZBOŽÍ 
V případě potřeby Vám nepoužité a nepoškozené zboží vyměníme za jiný druh. Zboží stačí zaslat
doporučeným balíkem (ne na dobírku) na naši adresu. Náklady spojené s vyměňováním nese v plné
výši kupující. 
 
11) REKLAMACE A ZÁRUKA 
Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným
právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady
a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit naší firmě. Za vady vzniklé
přepravcem neručíme. 
Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje
pouze na výrobní vady. 
Zásilku k reklamaci prosím zasílejte pouze doporučeně bez dobírky na adresu: Jaroslav Kučera ,
V Zahradách 475 , Moravská Nová Ves 691 55
 
Záruka se nevztahuje na: 
a) vady vzniklé běžným používáním 
b) nesprávným použitím výrobku 
c) nesprávným skladováním 
 
Postup při reklamaci: 
1) informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem, či písemně 
2) zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu: Jaroslav Kučera , V Zahradách
475 , Moravská Nová Ves 691 55
3) do zásilky uveďte důvod reklamace, vaši adresu 
4) doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě 

 
Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží naší
firmou. V případě delších reklamací, Vás budeme neprodleně informovat o stavu reklamace.
 
12) PROVOZOVATEL
Jaroslav Kučera
V Zahradách 475
691 55 Moravská Nová Ves
IČ: 719 761 91
DIČ: CZ6612140843
Tel.: +420 721 353 838

 

 

GDPR…

Vážený zákazníku, 
dovolujeme si Vás informovat, že v souladu s nařízením GDPR zpracováváme Vaše osobní údaje na
základě oprávněného zájmu. 
Toto je nutné vzhledem k legislativním změnám NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU)
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob, zpracování osobních údajů a informací o
volném pohybu těchto údajů (GDPR), jež probíhají v souvislosti s ochranou osobních údajů nejpozději
do 25. 5. 2018, tak abychom Vám mohli i nadále poskytovat služby. 
Ochrana Vašich osobních údajů: 
Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů pro daný účel můžete kdykoliv odvolat. Tímto není
dotčena zákonnost zpracování před takovým odvoláním souhlasu. 
Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, avšak neposkytnutí některých údajů (jméno, příjmení nebo
adresa bydliště) Vám zabrání dokončit Vaši objednávku. 
Přejeme hezký den! 
obouvak.info